КОДЕКС ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ на вработените во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО

КОДЕКС ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ на вработените во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО