Јавен повик за годишна седница на презакажано Собрание на акционери од 2013 г.

Врз основа на член 393 став 2 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово објавува:

ЈАВЕН  ПОВИК

За учество на годишно Собрание на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД–Куманово

(презакажано Собрание)

 

Седницата на годишно Собрание  на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово ќе се одржи на 30.05.2013 година со почеток во 14 часот во Фабриката со дневен ред закажaн и објавен за редовната седница на годишно Собрание на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово.

ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово