Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2015 г.

 

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 12.09.2015 година со почеток во 12,00 часот во просториите на   ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД- Куманово.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.