Контакт детали

ФЗЦ 11 Октомври А.Д.
Република Македонија, 1300 Куманово, 11 Ноември 87A | Мапа

Телефон: ++389(0)31412281

Сектор Комерцијала

 • Продажба
  • dd@fzc11oktomvri.com.mk
  • m.janevski@fzc11oktomvri.com.mk
 • Набавка
  • v.ilic@fzc11oktomvri.com.mk

Правни работи и Човечки  ресурси

  • j.maksimovik@fzc11oktomvri.com.mk
  • arhiva@fzc11oktomvri.com.mk

Сметководство и Финансии

  • t.nikolovska@fzc11oktomvri.com.mk

Офицер за заштита на лични податоци :

  • mail: m.nakovski@fzc11oktomvri.com.mk

tel : 075/221-753