Материјали усвоени од Вонредно Собрание на акционери – 21.05.2018

Јавен Повик за вонредно Собрание на акционери во 2018 год.

Врз основа на член 383,385 и 387 од Закон за трговските друштва и член 23 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Вонредно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 21.05.2018 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Детали за овој јавен повик се:

ФЗЦ 11 Октомври на саем во Дизелдорф

FZC 11 Oktomvri A.D. ќе биде присутен на најголемиот светски саем за цевки и цевководна индустрија, од 16 до 20 април 2018 година. Нашиот тим со нетрпение очекува да ве запознае во сала 7 на штандот B20.

Hall Map PNG1Logo größer1

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 07.12.2017

Материјали (образци) за презакажано собрание на 07.12.2017

Материјалите за презакажано собрание кое ќе се одржи на 07,12,2017г. во 12 часот, во простории на ФЗЦ 11 Октомври ад Куманово може да ги видите тука.

Јавен повик за годишна седница на презакажано Собрание на акционери од 2017 г.

Врз основа на член 383, 384, 387 и 393 став 2  од Закон за трговските друштва и член 60 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Презакажано собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Презакажаното собрание ќе се одржи на ден 07.12.2017 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Собрание на акционери за 2017 г.

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2017 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 30.11.2017 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

 

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 23.12.2016

Собрание на акционери за 23.12.2016