Спроводни цевки за вода

Спроводни цевки за транспорт на вода се користат за траспорт на вода за пиење, водени раствори, отпадни и индустриски води.

Спроводни цевки за транспорт на вoда со мал дијаметар

Спецификации за спроводни цевки со мал дијаметар

Спроводни цевки за транспорт на вoда со мал дијаметар

Табела со спецификациите за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед на стандарди за квалитет на материјали за спроводни цевки со мал дијаметар за транспорт на вода:

СтандардМатеријал
EN 10224/A1L235L275L355EN
EN 10217-1P195TR1P235TR1P265TR1
EN 10296-1E195E235E275

Атест: EN 10204 3.1

Спроводни цевки за транспорт на вода со среден дијаметар

Спецификации за спроводни цевки со среден дијаметар

Спроводни цевки за транспорт на вода со среден дијаметар

Табела со спецификациите за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед на стандарди за квалитет на материјали за спроводни цевки со среден дијаметар за транспорт на вода:

СтандардМатеријал
EN 10244/A1L235L275L355
EN 10217-1P195TR1/TR2P235TR1/TR2P265TR1/TR2
EN 10217-2P195GHP235GHP265GH
EN 10217-3P275NL1/NL2P355N/NH/NL1/
NL2
P460N/NH/NL1/
NL2
EN 10217-4P215NLP265NL
EN 10296-1E196E235E275/K2/ME355K2/ME420ME460K2/M

Атест: EN 10204 3.1

Спроводни цевки за транспорт на вода со голем дијаметар

Спецификации за спроводни цевки со голем дијаметар

Спроводни цевки за транспорт на вода со голем дијаметар

Табела со спецификациите за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед на стандарди за квалитет на материјали за спроводни цевки со голем дијаметар за транспорт на вода:

СтандардМатеријал
EN 10244/A1L235L275L355
EN 10217-1P195TR1P235TR1P265TR1
EN 10217-5P215NLP265NL
EN 10217-6P215NLP265NL
EN 10296-1E195E235E275/K2/ME355K2/ME420ME460K2/M

Атест: EN 10204 3.1