Вработување

 

FZC

Фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ 11 Октомври А.Д. од Куманово чија производна програма ја сочинуваат заварени челични цевки и профили има потреба од три комерцијалистки.

Одговорности и задачи:

 • истражување и сегментирање на домашен и странски пазар
 • изготвување на економски анализи како на пример SWOT,….
 • развој на планови за продажба и имплементација на истите
 • наоѓање нови клиенти и одржување контакти со постоечките
 • склучување договори
 • припрема на тендерска документација и учество на аукции
 • следење на конкуренција како на домашен така и на странски пазар
 • следење на берза и останатите економски и политички фактори кои може да влијаат на цена на суровините
 • промовирање на компанијата на саеми и други настани
 • давање идеи за развој на софтвер за комерцијално работење
 • секојдневно изготвување репорти за сработеното и достава до лице одговорно за неа според организациска структура

Способности/знаења:

 • комуникациски и преговарачки способност
 • трпеливост и способност за решавање на конфликти
 • способност за работа во тим и формирање на тим
 • познабање на основни сметководствени процеси и буџетирање
 • основни познавања од правниот систем
 • одлично познавање на Microsoft Office Packet
 • одлично познавање на Англиски јазик
 • возачка дозвола Б категорија

 

Кандидатката задолжително треба да има завршено Високо образование

 

Сите заинтересирани да испратат мејл на info@fzc11oktomvri.com.mk најдоцна до 08.04.2016