ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ 11 Октомври А.Д. од Куманово чија производна програма ја сочинуваат заварени челични цевки и профили има потреба од три комерцијалистки.

Одговорности и задачи:

-истражување и сегментирање на домашен и странски пазар

-изготвување на економски анализи како на пример SWOT,….

-развој на планови за продажба и имплементација на истите

-наоѓање нови клиенти и одржување контакти со постоечките

-склучување договори

-припрема на тендерска документација и учество на аукции

-следење на конкуренција како на домашен така и на странски пазар

-следење на берза и останатите економски и политички фактори кои може да влијаат на цена на суровините

-промовирање на компанијата на саеми и други настани

-давање идеи за развој на софтвер за комерцијално работење

-секојдневно изготвување репорти за сработеното и достава до лице одговорно за неа според организациска структура

 

Способности/знаења:

-комуникациски и преговарачки способност

-трпеливост и способност за решавање на конфликти

-способност за работа во тим и формирање на тим

-познабање на основни сметководствени процеси и буџетирање

-основни познавања од правниот систем

-одлично познавање на Microsoft Office Packet

-одлично познавање на Англиски јазик

-возачка дозвола Б категорија

 

Кандидатката задолжително треба да има завршено Високо образование

 

Сите заинтересирани да испратат мејл на info@fzc11oktomvri.com.mk најдоцна до 08.04.2016