ZP профили

серија 34 и  серија 50

ZP Профили

ZP Профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

материјал: S235JR/ EN 1025-2; DD11/EN10111

должина: 6м до 12м

атест: EN 10204 2.2