Надворешна епоксидна облога (FBE)

Епоксидна облога (FBE) поради извонредните хемиски и механички карактеристики се користи за заштита од корозија на подземни и подводни цевководи за транспорт на гас, нафта или вода. Има извонредна прионливост врз челична површина и затоа пружа долготрајна заштита за работна температура до 100˚C.

Подготовка на површината на цевката се изведува со пескаренје до степен Са 2 ½ со челична сачма и аглест челичен гранулат

Облогата се состои од еден слој епоксидна смола (FBE) кој се нанесува електростатски на загреана поврšина од околу 220˚C.

Надворешен дијаметар на цевки (D): од 88,9мм до 813мм

Стандард за изработка на облога: DIN 30671, AWWA C 213

Минимална дебелина на облогата: 300µм

100% тест на порозност – испитен напон 1500V

Неизолирани краеви: цца. 50мм

Заштитни капи или челични прстени – по баранје од нарачател

Должина на цевки: 6м до 12,2м

На секоја цевка се испишува текст кој содржи заштитен знак и име на фирмата, димензија и квалитет на материјал и стандард по кој е изработена цевката како и  тип и стандард за изработка на  надворешната облога Во случај кога цевките се пакувани во пакети (дијаметар помал од 219мм), текст за маркација е на етикета прикачена на секој пакет.