Поцинкувана челична лента

Топлопоцинкувана челична лента

Топлопоцинкувана челична лента

Оваа табела можете да ја симнете тука.

Широчина: 20 ;25 ; 30 ; 35 и 40 мм

дебелина: 2,0;  2,5;  3,0;  3,5 и 4мм

материјал: S235JR/ EN 10025-2; DD11/ EN10111          

ISO 1461 –топло поцинкувани мин. дебелина 70 μm

атест: EN 10204 2.2