Спроводни цевки за нафта и гас

Спроводни цевки за нафта и гас со мал дијаметар

Спецификации за спроводни цевки за нафта и гас со среден дијаметар

Спроводни цевки за нафта и гас со мал дијаметар

Табела за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед на стандарди за квалитет на материјали за спроводни цевки со мал дијаметар за транспорт на нафта и гас:

СтандардМатеријал
API5L PSL1L210
A
L245
B
L290
X42
API5L PSL2L245R/N/M
BR/N/M
L290R/N/M
X42R/N/M
EN 10208-1L210GAL235GAL245GAL290GA
EN 10208-2L245NB/MBL290NB/MB

Атест: EN 10204 3.1

Спроводни цевки за нафта и гас со среден дијаметар

Спецификации за спроводни цевки за нафта и гас со среден дијаметар

Спроводни цевки за нафта и гас со среден дијаметар

Табела за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед на стандарди за квалитет на материјали за спроводни цевки со среден дијаметар за транспорт на нафта и гас:

СтандардМатеријал
API5L PSL1L210
A
L245
B
L290
X42
L320
X46
L360
X52
L390
X56
L415
X60
L450
X65
L485
X70
API5L PSL2L245R/N/M
B/R/N/M
L290R/N/M
X42/R/N/M
L320N/M
X46N/M
L360N/M
X52N/M
L390N/M
X56N/M
L415N/M
X60N/M
L450M
X65M
L485M
L485M
X70M
EN 10208-1L210GAL235GAL245GAL290GAL360GA
EN 10208-2L245NB/MBL290NB/MBL360NB/MBL415NB/MBL450MBL485MB

Атест EN10204 3.1

Спроводни цевки за нафта и гас со голем дијаметар

Спецификации за спроводни цевки за нафта и гас со голем дијаметар

Спроводни цевки за нафта и гас со голем дијаметар

Табела за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед на стандарди за квалитет на материјали за спроводни цевки со среден дијаметар за транспорт на нафта и гас:

СтандардМатеријал
API5L PSL1L210
A
L245
B
L290
X42
L320
X46
L360
X52
L390
X56
L415
X60
L450
X65
EN 10208-1L210GAL235GAL245GAL290GAL360GA

Атест: EN 10204 3.1