Челични спојници (муфови) со навој – поцинкувани

Челични спојници - муфови

Челични спојници - муфови

Опсег на големина спрема внатрешен цилиндричен навој од 1/2” до 2 1/2 EN 10241 / ISO 7-1

материјал: S195T

ISO 1461 –  топло поцинкувани

атест: EN 10204 2.2