Средни димензии

Ладно формирани и топлотно третирани челични цевки со кружен пресек (Ø168,3 mm до Ø 610 mm)

Димензии и карактеристики на ладно формирани и топлотно третирани цевки за конструкции со кружен пресек – среден дијаметар

Ладно формирани и топлотно третирани челични цевки со кружен пресек (Ø168,3 mm до Ø 610 mm)

* димензии не се по  EN 10210-2

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед со стандарди за квалитет на материјали за ладно формирани и топло третирани цевки за конструкции со кружен пресек – среден дијаметар:

СтандардПроцесМатеријал
EN 10291-1Ладно формираниS235JRHS275JOH/J2H/NHS355JOH/J2H/K2H/NH
EN 10210-1Топло третираниS235JRHS275JOH/J2H/NH/NLHS355JOH/J2H/K2H/NH/NLHS420NH/NLHS460NH/NLH

Атест: EN 10204 3.1

Должина: 6m до 13m

Топло преобликувани цевки за конструкции со квадратен пресек – средни димензии (120х120 до 400х400 mm)

 Димензии и карактеристики на топло преобликувани цевки за конструкции со квадратен пресек – среден дијаметар

Топло преобликувани цевки за конструкции со квадратен пресек - средни димензии (120х120 до 400х400 mm)

* димензии не се по  EN 10210-2

** од бешавни цевки

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Топло преобликувани цевки за конструкции со правоаголен пресек – средни димензии (140х100mm до 500х300 mm)

Димензии и карактеристики на топло преобликувани цевки за конструкции со правоаголен пресек – среден дијаметар
Топло преобликувани цевки за конструкции со правоаголен пресек – средни димензии (140х100mm до 500х300 mm)

* димензии не се по  EN 10210-2

** од бешавни цевки

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбен преглед со стандарди за квалитет на материјали за топло преобликувани цевки за конструкции со квадратен и правоаголен пресек – среден дијаметар:

СтандардПроцесМатеријал
EN 10210-1Топло преобликуваниS235JRHS275JOH/J2H/NH/NLHS355JOH/J2H/K2H/NH/NLHS420NH/NLHS460NH/NLH

Атест: EN 10204 3.1

Должина: 6m до 13m