Внатрешна битуменска облога

Поради добрите хидроизолациски својства, битуменот се применува како материјал за надворешно облагање на челични цевки наменети за  цевководи за транспорт на вода.

Подготовка на површината на цевката се се иведува со декапиранје во сулфурна и солна киселина, потоа се изведува неутрализација и третман со тринатриум фосфат кој овозможува подобра прионливост на основниот слој и неколкудневна заштита од корозија.

Облогата се состои од следниве два слоја:

  • Основен слој од ладен битуменски премаз  нанесен со наливанје
  • Битуменска маса

Надворешен дијаметар на цевки (D): 88,9мм до 1620мм

Стандард за изработка на облогата: DIN 30673

Дебелина на облога: мин. 2,5мм

Неизолирани краеви: цца. 100мм

Должина на цевки: 6м до 12м

На барање од нарачател внатрешната облога може да се состои од еден слој ладен битуменски премаз во дебелина од 50µм или два слоја од ладен битуменски премаз во вкупна дебелина од 100µм.

За ладниот битуменски премаз и битуменската маса се издава санитарен атест

Секоја цевка однадвор се маркира со боја преку шаблон со податоци кои го содржат името на фирмата, димензија на цевката, материјал и стандард по кој е изработена цевката.