Сертификати и одобрувања

Сертификати и одобренијаПотврда за високиот квалитет на нашите производи се добиените сертификати за производи и за системот за квалитет, чие воведување и одржување е во надлежност на тимот за обезбедување на квалитет како дел од Секторот Управување со квалитет, а во соработка со сите преостанатите служби од Фабриката. Фабриката поседува Интегриран систем за управување со квалитет, животна средина, здравје и безбедност при работа:

Како и следниве сертификати за квалитет на производи: