Цевки погодни за заварување и нарежување на навој

Цевки од нелегирани челици погодни за заварување и нарежување на навој, црни и топло поцинкувани

Опсег по надворешен дијаметар за црни цевки (D) од Ø 17,2мм до Ø 137,9мм, или по големина на навој (R) од 3/8” до 5” .

Опсег по надворешен дијаметар за топло поцинкувани ( D ) од Ø 21,3мм до Ø 88,9мм, или по големина на навој (R) од 1/2” до 3”.

Димензии, пречник, гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф

Димензии, пречник, гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф

Табелата можете да ја симнете во pdf верзија доколку кликнете тука (со десен клик на Save Target As)

Димензии, пречник, гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип L

Димензии, пречник, гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип L

Табелата можете да ја симнете во pdf верзија доколку кликнете тука (со десен клик на Save Target As)

Димензии, пречник , гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип L1

Димензии, пречник , гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип L1

Табелата можете да ја симнете во pdf верзија доколку кликнете тука (со десен клик на Save Target As)

Димензии, пречник , гранични отстапуванја и должински маси на            црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип  L2

Димензии, пречник , гранични отстапуванја и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеви и со навој и муф тип L2

Табелата можете да ја симнете во pdf верзија доколку кликнете тука (со десен клик на Save Target As)

EN 10255

материјал: S195Т

подрачје H i M,

тип L ; L1 ; L2

со рамни краеви

со конусен навој на краеви по EN10226-1

и спојница пo EN10241 со цилиндричен навој по (ISO 7-1)

топло поцинкување со потопување по EN 10240, квалитет на:

внатрешна облога A1, A2, мин. дебелина 55 / 55 μm, средна 70 μm,

надворешна облога B1, B2, мин. дебелина 55 / 40 μm, средна 70 μm,

должини 6м.

атест: EN 10204 2.2

Секоја цевка е означена стандардно преку принтер со сина боја , заштитен фабрички знак и CE ознака , запакувана во шестоаголни пакети и дополнително означени со прикачени метални етикети.