Конструкциони цевки

Овие конструкциони цевки во групата на комерцијални производи од нашиот асортиман на производи може да бидат со кружен, квадратен и правоаголен попречен пресек

Цевки со кружен попречен пресек: Ø21.3 мм до Ø159,0 мм

Ладно формирани конструкциони цевки со кружен дијаметар

Цевки со кружен попречен пресек: Ø21.3 мм до Ø159,0 мм

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Цевки со квадратен попречен пресек: 20×20 мм до 120×120 мм

Димензии и карактеристики за конструкциони цевки со мали димензии и квадратен пресек

Цевки со квадратен попречен пресек: 20x20 мм до 120x120 мм

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Цевки со правоаголен попречен пресек: 40×20 мм  до 120×80 мм

Димензии  и  карактеристики на ладно формирани цевки за конструкции со правоаголен  пресек -  мали димензии

Цевки со правоаголен попречен пресек: 40x20 мм до 120x80 мм

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

EN 10219-1
материјал:S235JRH
зидна дебелина: 1,5мм  до  6,3 мм
должина: 6м
атест: EN 10204 2.2