Елементи за соединување

Кривини

Надворешен дијаметар од D=108мм до D=1620мм, и со радиуси R=2D и R=2,5D. По договор се изработуваат и кривини со други димензии.

Кривини

Кривини

Редуцир

Редуцир

Редуцири

Надворешни дијаметри

D=114,3мм ÷ 1620мм,

d=108÷1520мм,

L=200 ÷ 1700мм

 

 

Т - Разделник

Т - Разделник

Т – Разделник

Надворешни дијаметри

 

D=108мм÷ 1620мм

со d=108 ÷ 1620мм

 

 

 

Прирабница

Прирабница

Прирабница

Номинални дијаметри

Dn=100мм ÷ 700мм и

работни притисоци до 1,6 mPa.

По договор се изработуваат и други димензии.

 

 

Уградбена гарнитура

Уградбена гарнитура

Уградбена гарнитура

Номинални дијаметри од D = 150n до Dn = 800мм, за притисоци од 1 до 4MPa.

Се користи при монтажа на цевководи за транспорт на вода, и овозможува брза и лесна манипулација при монтажа и демонтажа на цевна арматура, шибер вентили и сл. Заштитена е од корозија

 

 

 

 

 

PDF верзија на елементи за соединување можете да ја симнете тука.