Отворени профили

Стандарден пресек

L – профили

 • страна (a) од 15мм до 100мм
L - Профили

L - Профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

U – профили

 • страна (b) од  32мм  до 200мм
 • прирубница (a) од 20мм до 100мм
U - Профили

U - Профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

C- профили

 • страна (b) од 60мм до 160мм
 • прирубница (a)  од  40мм  до  40мм
 • страна (c) од  15мм  до  15мм
C - Профили

C - Профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

Z-профили

 • страна (h) од  60мм  до 60мм
 • прирубница(b) од 40мм до 40мм
Z - Профили

Z - Профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

Omega – профили

 • димензија (b) од 35мм до 80мм
 • димензија (h) од 45мм до 90мм
 • димензија (c) од 15мм до 40мм
Omega - Профили

Omega - Профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

Специјални профили

Специјални профили

Специјални профили

Оваа табела можете да ја симнете тука.

EN 10162

материјал: S235JR/ EN 10025-2

зидна дебелина: 1,5мм  до  5,0мм

должина: 6м

атест: EN 10204 2.2