Мали димензии

Ладно формирани челични цевки со кружен пресек (Ø21,3mm до Ø 159,0mm)

Ладно формирани конструкциони цевки со кружен дијаметар

Ладно формирани челични цевки со кружен пресек (Ø21,3mm до Ø 159,0mm)

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Ладно формирани челични цевки со квадратен пресек (20х20mm до 120х120мм)

Димензии и карактеристики за конструкциони цевки со мали димензии и квадратен пресек

Ладно формирани челични цевки со квадратен пресек (20х20mm до 120х120мм)

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Ладно формирани челични цевки со правоаголен пресек (40х20mm до 150х100мм)

Димензии и карактеристики за ладно формирани конструкциони цевки со мали димензии и правоаголен пресек

Ладно формирани челични цевки со правоаголен пресек (40х20mm до 150х100мм)

Табелата со димензии и карактеристики за овие производи можете да ја симнете тука.

Споредбена преглед на стандарди за квалитет на материјали за конструкциони цевки со мали димензии:

СтандардПроцесМатеријал
EN 10291-1Ладно формирањеS235JRHS275JOHS275J2HS355JOHS355J2H

Атест: EN 10204 3.1

Должина: 6м до 12м