Привремена заштита од корозија

На барање од нарачател цевките може да се испорачени со премаз за привремена антикорозивна заштита за време на транспорт и складиштење.

Црните цевки може да се испорачаат со премаз за привремена анткорозивна заштита за време на складирање и транспорт, како што се назначено во API 5L.

Пред да се нанесе трајна антикорозивна облога, премазот лесно може да се отстрани со механичко чистење.

Опфатени се дијаметри од 88,9 мм до 1620 мм и должина од 6 м до 12 м.