Големи димензии

Ладно формирани цевки за конструкции со кружен пресек – голем дијаметар (Ø660 mm до Ø1016 mm)

Димензии и карактеристики на ладно формирани цевки за конструкции со кружен пресек – голем дијаметар

Ладно формирани цевки за конструкции со кружен пресек – голем дијаметар (Ø660 mm до Ø1016 mm)

Споредбен преглед со стандарди за квалитет на материјали на ладно формирани цевки за конструкции со кружен пресек – голем дијаметар:

СтандардПроцесМатеријал
EN 10291-1Ладно формираниS235JRHS275JOH/J2H/NHS355JOH/J2H/K2H/NHS355J2H

Атест: EN 10204 3.1

Должина: 6m