Патобрани

 

Патобрани Тип B

Патобрани Тип B

Оваа табела можете да ја симнете тука.

материјал: S235JR/ EN 10025-2

ISO 1461 – топло поцинкувани мин. дебелина 70 μm

атест: EN 10204 2.2