Инженеринг

Во своето непрекинато работење уште од  петтата деценија на минатиот век, Фабриката непрекинато учествува во издрадба на сите позначајни  цевководи за вода, нафта и гас на овие простори, со што стекна огромно искуство и високо реноме. Како пионер и лидер во оваа област, за што сведочат бројни објекти, денеска   ФЗЦ 11Октомври а.д. – ФЗЦ Инжинеринг располага со високо стручен, квалификуван персонал и опрема  за усвоени технологии на REL и TIG процеси на  заварувања

Интегрираниот систем  за управување со квалитет,  животна средина и бeзбедност и здравје при  работа  е инплементиран и одобрен  со сертификати по следнини стандарди: ISO 9001/2008; ISO 14001 / 2004 i BS OHSAS 18001/2007

ФЗЦ 11Октомври а.д. – ФЗЦ Инжинеринг проектира и изведува:

  • цевководи за течни и гасни  флуиди на магистрални и локални делници.
  • челични конструкции во  градежништво за индустриски објекти,  спортски  хали,  кровни конструкции и др.
  • катодна заштита на челични цевководи
  • обука на заварувачи за REL и TIG постапка

Референци:

  • Монтажа на гасовод
  • Монтажа на цевковод
  • Монтажа на челични конструкции