Прецизни цевки

За овие производи се дефинирани построги гранични отстапувања и одредена  површинска рапавост. Типични подрачја за примена се автомобилска индустрија, индустрија за мебел и  општа машиноградба.

Може да бидат со кружен, квадратен, правоаголен и овален попречен пресек.

Цевки со кружен попречен пресек: Ø 8 мм до Ø 32 мм

Кружен пресек

Кружен пресек

Оваа табела можете да ја симнете тука.

Цевки со квадратен попречен пресек: 10×10 мм  до 25×25 мм

Кружен пресек

Кружен пресек

Оваа табела можете да ја симнете тука.

 

Цевки со правоаголен попречен пресек: 30×10 мм до 30×20 мм

Правоаголен пресек

Правоаголен пресек

Оваа табела можете да ја симнете тука.

Цевки со овален  попречен прeсек: 30×15 мм  до 30×15 мм

 

Овален пресек

Овален пресек

Оваа табела можете да ја симнете тука.

EN 10305-3

EN 10305-5

материјал: E155, E190, E195, E220, E235

состојба на испорака: +CR1, +CR2

зидна дебелина: 1,0мм  до  2,5мм

должина: 6м

атест: EN 10204 2.2