Соопштение во врска со незадоволството од страна на мал дел вработени во ФЗЦ 11 Октомври Куманово

До

Медиумите во Република Македонија Почитувани,

Во врска со денешното јавно изразување на незадоволство од страна на мал дел од вработените во ФЗЦ 11 Октомври Куманово, во интерес на запознавање на јавноста со вистинската фактичка состојба, Ве известуваме за следното:

ФЗЦ 11 Октомври Куманово НЕ ОТПУШТА вработени и НЕ ЈА НАМАЛУВА платата на ниту еден вработен. Од вкупно 597 вработени, помалку од 124 вработени или 20% од вкупниот број на вработени не сакаат да продолжат со работа бидејќи бараат покачување на платата за 20%. Нивното неосновано образложение за покачување на нивната плата е поради неодамнешното покачување на минималната плата во Република Македонија, иако нивната плата е повисока од минималната плата.

За повеке инфомации кликнете тука.