Јавен Повик за вонредно Собрание на акционери во 2020 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на вонредно Собрание на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Вонредно собрание ќе се одржи на ден 18.12.2020 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Вонредно собрание на акционери во 2020 година

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 05.10.2020

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2020 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 05.10.2020 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 04.11.2019

Собрание на акционери за 2019 г.

Информации кои се во врската со Собранието на акционерите за 2019

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2019 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 04.11.2019 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

 

Материјали усвоени од Вонредно Собрание на акционери – 06.12.2018

Јавен Повик за годишно Собрание на акционери во 2018 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва и член 20 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Вонредно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 06.12.2018 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Детали за овој јавен повик се:

Соопштение во врска со незадоволството од страна на мал дел вработени во ФЗЦ 11 Октомври Куманово

До

Медиумите во Република Македонија Почитувани,

Во врска со денешното јавно изразување на незадоволство од страна на мал дел од вработените во ФЗЦ 11 Октомври Куманово, во интерес на запознавање на јавноста со вистинската фактичка состојба, Ве известуваме за следното:

ФЗЦ 11 Октомври Куманово НЕ ОТПУШТА вработени и НЕ ЈА НАМАЛУВА платата на ниту еден вработен. Од вкупно 597 вработени, помалку од 124 вработени или 20% од вкупниот број на вработени не сакаат да продолжат со работа бидејќи бараат покачување на платата за 20%. Нивното неосновано образложение за покачување на нивната плата е поради неодамнешното покачување на минималната плата во Република Македонија, иако нивната плата е повисока од минималната плата.

За повеке инфомации кликнете тука.