Материјали усвоени од Собрание на акционери од 2014 г.

Материјалите усвоени од собрание на акционери како и резултати од гласањето може да се превземат подолу: